Modele Contract, 174 rezultate

Contract de distribuire a formularelor tipizate cu regim special

ModelContract de distribuire a formularelor tipizate cu regim special   Contract de distribuire a formularelor tipizate cu regim special nr. ................... din .............................. 1. între: Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat ..................., cu sediul în ..........................., str. ......, nr. .........................., reprezentată prin dl(dna) ....................., în c...

vezi tot articolul

Contract de arenda (1)

  Intervenit astazi ........intre: 1. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de arendator şi 2. ...................- cetăţean român, sex .....

vezi tot articolul

Contract de administrare

Model Contract de administrare   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract se încheie între .............................. domiciliat în ............., str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ...., nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......., din str. ..............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .....

vezi tot articolul

Contract de conision 2

ModelContract de comision Încheiat astăzi ............... la ................................... I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................................., str. ................................ nr. ................, bloc ................., scara ..............., etaj .........

vezi tot articolul

Contract donatie loc de veci

ModelContract donatie loc de veci   Încheiat astăzi ............. la ................................. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........, sector/judeţ ..........................

vezi tot articolul
<<
1
...
...
Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...