Carta europeana privind statutul judecatorilor

Principii generale

1.1. Statutul judecătorilor urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată apărarea drepturilor sale. El exclude orice dispoziţie şi orice procedură de natură să altereze încrederea în această competenţă, independenţă şi imparţialitate. Prezenta Cartă cuprinde dispoziţiile cele mai în măsură să garanteze realizarea acestor obiective. Aceste dispoziţii urmăresc îmbunătăţirea garanţiilor sigurate în diferitele state europene. Ele nu pot justifica modificări ale statului care să tindă la reducerea nivelului garanţiilor deja atins în ţările respective.

1.2. În fiecare stat european, principiile fundamentale ale statutului judecătorilor sunt prevăzute în normele interne de cel mai înalt nivel, iar reguliile acestuia în norme cel puţin de nivel legislativ.

1.3. În privinţa oricărei decizii ce poate afecta selecţia, alegerea, numirea, desfăşurarea carierei sau încetării mandatului unui judecător, statutul prevede intervenţia unei instanţe independente de puterea executivă şi puterea legislativă, care să cuprindă cel puţin o jumătate dintre judecătorii aleşi de către egalii lor, în concordanţă cu modalităţi care să garanteze reprezentarea cea mai largă a acestora.

1.4. Statutul oferă tuturor judecătorilor care consideră că drepturile lor statuare sau, într-o manieră mai generală, independenţa lor sau cea a justiţiei sunt ameninţate sau nesocotite în vreun fel, posibilitatea de a sesiza o astfel de instanţă independentă, care să dispună de mijloacele efective în scopul de a remedia acest lucru sau a propune remedierea lui.

1.5. Judecătorii trebuie să dovedească, în exercitarea funcţiei, disponibilitate şi respect al persoanelor, preocupându-se de menţinerea celui mai înalt nivel de competenţă cerut de judecarea litigiilor, judecată de care depinde garantarea drepturilor individuale, şi păstrând secretul asupra informaţiilor care le-au fost încredinţate potrivit legii.

1.6. Statul are datoria să asigure judecătorilor mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, în special pentru rezolvarea litigiilor într-un termen rezonabil.

1.7. Organizaţiile profesionale constituite de judecători şi la care aceştia pot adera în mod liber contribuie în special la apărarea drepturilor conferite acestora prin statut, îndeosebi faţă de autorităţile şi instituţiile ce intervin în deciziile care îi privesc.

1.8. Judecătorii sunt asociaţi, prin reprezentanţii lor şi prin organizaţiile lor profesionale, la deciziile referitoare la administrarea instanţelor, la stabilirea resurselor alocate şi la repartizarea acestora pe plan naţional şi pe plan regional. Ei sunt consultaţi, în aceleaşi condiţii, asupra proiectelor de modificare a statutului lor şi la definirea condiţiilor de remunerare şi de asigurare a protecţiei lor sociale.


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...