Codul deontologic al notarilor din Romania

CAPITOLUL I

DEONTOLOGIA NOTARIALA. PRINCIPII

Art. 1.

(1) Codul deontologic al notarului public cuprinde norme de conduita morala si profesionala, care contribuie la consolidarea unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului institutiei notarului public.

(2) Deontologia notariala este manunchiul de reguli si uzante care dau expresia cea mai completa si exacta a ceea ce trebuie, dar si a ceea ce nu trebuie facut în relatiile dintre notari, precum si în relatiile dintre notari si subiectii de drept - solicitanti ai actului notarial -, în relatiile cu autoritatile si cu alte institutii, care prin natura activitatii lor au relatii cu publicul si se interfereaza cu activitatea notariala. De asemenea, prin deontologia notariala se apara valorile sociale pe care se întemeiaza activitatea notariala.


Art. 2.

Normele deontologiei notariale protejeaza valorile sociale, prin a caror stiinta de armonizare contribuie, substantial, la binele social si la întarirea functiei statului, aceea de garant al legalitatii.


Art. 3.

Deontologia notariala se manifesta prin recunoasterea si respectarea, în întreaga activitate, a urmatoarelor principii:

a) principiul echidistantei si impartialitatii fata de solicitantii actului notarial;
b) principiul adevarului, echitatii si bunei credinte a notarului;
c) principiul legalitatii actului si procedurilor notariale;
d) principiul confidentialitatii activitatii desfasurata de notarul public;
e) principiul libertatii contractuale, circumscris doar ordinii pozitive de drept si bunelor moravuri.


Art.4.

(1) Notarul public va dovedi, în întreaga sa activitate, un caracter integru, precum si un acut simt al echitatii.

(2) Constiinta notarului trebuie sa învinga, întotdeauna, în procesul lucrului bine facut, ea fiind permeabila la cunoastere si cu totul închisa, fata de actele si practicile lezionare, de orice fel.


Art.5.

Îndatorirea cea mai de seama a notarului public este aceea de a-si îmbogati în permanenta cunoasterea, concomitent cu complexitatea activitatii social-economice, pentru a-si putea asigura instrumentele necesare îndeplinirii, cu buna-credinta, a actului notarial, în conditii de siguranta pentru parti.


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...