Regulamentul de punere in aplicare a legii notarilor

CAPITOLUL I

Exercitarea functiei de notar public

SECTIUNEA I

Numirea notarului public, constituirea si înregistrarea birourilor notariale

Art. 1.

(1) Notarii publici îsi exercita activitatea în cadrul unor birouri notariale individuale sau prin asociere, în baza unui contract de societate civila.

(2) În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri notariale.

(3) Competenta teritoriala a notarului public se întinde în întreaga circumscriptie a judecatoriei în care îsi are sediul biroul sau, cu exceptia Municipiului Bucuresti, unde sunt aplicabile prevederile art. 114 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, denumita în continuare, lege.

Art. 2.

(1) Numărul notarilor publici şi al birourilor notariale din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va avea în vedere propunerile Camerelor Notarilor Publici, precum şi cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor, volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de către public.

(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, de regulă, în primul trimestru al fiecarui an, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde:

a) numarul notarilor publici în functie;

b) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat;

c) numarul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege si care vor promova concursul prevazut la art. 4 alin. (3);

d) numarul locurilor vacante pentru schimbari de sediu.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica notarilor publici carora le-a încetat suspendarea din exercitiul functiei de notar public."

 


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...