Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana

1. PREAMBUL

Misiunea avocatului

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, avocatul îndeplineşte un rol eminent. Misiunea sa nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Într-un Stat de drept, avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi libertăţile acestora: el este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său.

Misiunea lui îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, uneori aparent contradictorii, faţă de:
a) Client
b) Tribunale şi celelalte autorităţi în faţa cărora avocatul îşi asistă sau îşi reprezintă clientul,
c) Profesia sa în general şi fiecare confrate în particular,
d) Public, pentru care o profesie liberală şi independentă, supusă respectării normelor pe care ea şi le-a impus, este un mijloc esenţial de apărare a drepturilor omului în faţa Statului şi a altor puteri.

1.2. Natura normelor deontologice

1.2.1. Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către avocat a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a oricărei societăţi omeneşti. Nerespectarea acestor norme de către avocaţi va duce, în ultimă instanţă la o sancţiune disciplinară.

1.2.2. Fiecare barou are normele sale specifice, care derivă din propriile sale tradiţii. Ele sunt adaptate organizării şi domeniului de activitate al profesiei în respectivul Stat-membru, precum şi procedurilor juridice, procedurilor administrative şi legislaţiei naţionale. Nu este nici posibil şi nici nu este de dorit ca acestea să fie dezrădăcinate sau să se încerce generalizarea unor norme care nu sunt susceptibile de a fi generalizate.

Normele specifice fiecărui barou se referă totuşi la aceleaşi valori şi relevă, de cele mai multe ori, o bază comună.

 


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...