Statutul consilierilor juridici

CAPITOLUL I

Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de consilier juridic

Art.1
- (1) Profesia de consilier juridic, conform art.6, art.10, art.12, art.14, art.21 si art.23 din Legea nr.514/2003 - privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic - face parte din categoria profesiilor juridice independente, integrate sistemului de justitie românesc si se organizeaza si functioneaza conform acestei legi, precum si în conformitate cu Legea nr.51/1995 - privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu Statutul profesiei de avocat, în consens cu Clasificarea Ocupatiilor din România (C.O.R.) si în conformitatea cu prezentul Statut profesional.

(2) Independenta profesiei de consilier juridic este atributul exclusiv al persoanei care exercita aceasta profesie în temeiul Legii nr. 514/2003 si al prezentului Statut profesional.

(3) Profesia de consilier juridic se exercita numai de catre membrii colegiilor, înscrisi pe tabloul acestora, cu drept de Exercitare a profesiei.

(4) Calitatea de consilier juridic se dovedeste cu actul “Cartea de identitate de consilier juridic” eliberata de Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România, ce are regim special.

 Art.2 - (1) Exercitarea profesiei de consilier juridic este supusa Constitutiei, legii si statutului profesiei, conventiilor internationale la care România este parte si regulilor eticii profesionale, precum si prevederilor Legii nr.51/1995 - privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si statutului profesiei de avocat.

(2) Scopul exercitarii profesiei de consilier juridic îl constituie asigurarea specializata a dreptului de aparare a libertatilor si intereselor legitime, în special, ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de interes public, precum si ale tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat.

(3) Apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor enuntate în alineatul precedent constituie conform art.1 si art.10 din Legea nr. 514/2003 - privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic - atributul exclusiv al profesiei de consilier juridic.

(4) În exercitarea profesiei consilierul juridic este dator sa actioneze pentru asigurarea liberului acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil.

(5) Relatiile dintre consilierul juridic si beneficiarii serviciilor sale profesionale se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate si confidentialitate.

 


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...